• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

tiep nhan phan anh kien nghi

csdl

Liên kết Website

TP-Hoabinh

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

trinhtau2

Thống kê truy cập

2674584
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
284
855
1945
2666802
1139
24559
2674584

Your IP: 3.236.175.108
Server Time: 2021-03-02 07:51:47

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch xác định mục đích cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 120) đảm bảo thống nhất, kịp thời và hiệu quả; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu xây dựng tiến độ cụ thể thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các nội dung của Nghị quyết, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả và đúng mục tiêu của Chương trình đã được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120 ở Trung ương và địa phương. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120.

Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành hoàn thành việc tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trong quý III/2020; tổng kết 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong quý IV/2020. Giao Ủy ban Dân tộc: hoàn thành tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trong tháng 10/2020; xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; Xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình trong trung hạn và hằng năm hoàn thành trong quý IV/2020. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước; chủ trì thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2021-2030 bảo đảm cơ chế đặc thù trong tổ chức quản lý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thủ tướng giao cho các địa phương thực hiện Chương trình kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, hoàn thành trong quý IV/2020.

Chi tiết Quyết định số 1409/QĐ-TTg xemtại đây

                      Đinh Thùy Dương, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

bantincongtacdantoc

QUANLYHOSO

    TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: 47 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, cấp ngày: (09/7/2014) Chịu trách nhiệm chính: Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa bình 

Địa chỉ: số 572 - đường Trần Hưng Đạo - phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.  
ĐT: 02183.895.976  Email: bandantoc@hoabinh.gov.vn    Fax: 02183.895.547

Ghi rõ nguồn trang thông tin điện tử Ban Dân tộc (bandantoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.