• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

tiep nhan phan anh kien nghi

csdl

Liên kết Website

TP-Hoabinh

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

trinhtau2

Thống kê truy cập

2674602
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
302
855
1963
2666802
1157
24559
2674602

Your IP: 3.236.175.108
Server Time: 2021-03-02 08:14:29

Huyện nghèo Đà Bắc “chuyển mình” sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đà Bắc là huyện nghèo của tỉnh Hoà Bình. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Đà Bắc và 16 xã, diện tích tự nhiên của huyện là 77.796 ha, dân số (tháng 8/2019) 54.497 người, có 05 dân tộc chính: Tày, Mường, Dao, Thái, Kinh cùng sinh sống.

Khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (năm 2011), huyện Đà Bắc có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, phức tạp và dân cư phân bố không đồng đều; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt khi mới bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, bình quân tiêu chí/xã của huyện mới đạt 2,68 tiêu chí/xã, hầu hết chỉ đạt từ 02 đến 04/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2011 đạt 11,21 triệu đồng; hộ nghèo luôn ở mức cao 50%. Đó là những khó khăn, thách thức rất lớn đối, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao từ cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

Qua rà soát, đánh giá thực trạng đã xác định được những khó khăn trở ngại trước mắt nên ngay khi bắt tay vào cuộc, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đã có nhiều cách làm mới, vận dụng linh hoạt phương thức triển khai và huy động nguồn lực trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện qua 10 năm xây dựng chương trình nông thôn mới đã đạt được kết quả rất quan trọng: Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng mới khang trang phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và ngày càng vững mạnh. Từ năm 2011-2019, tổng nguồn lực đã huy động thực hiện chương trình nông thôn mới khoảng 1.894.684 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn trực tiếp từ chương trình: 86.534 triệu đồng (Vốn Trái phiếu Chính phủ: 26.621 triệu đồng; Vốn đầu tư phát triển: 42.709 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 17.204,96 triệu đồng); Nguồn vốn lồng ghép: 1.776.432 triệu đồng; Nguồn vốn doanh nghiệp: 1.044 triệu đồng; Cộng đồng dân cư đóng góp thông qua ngày công lao đông, hiến đất... quy thành tiền: 30.673 triệu đồng. Đến hết năm 2019, huyện Đà Bắc có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã dưới 10 tiêu chí (hoàn thành chỉ tiêu Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trước 01 năm); 04 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 05 Khu vườn kiểu mẫu nông thôn mới; bình quân tiêu chí NTM đạt 12,79 tiêu chí/xã (tăng 10,11 tiêu chí/xã); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 27,2 triệu đồng/người/năm (tăng 2,43 lần so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 29,22% (giảm 20,78%).

Bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc, Chương trình đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt đạt được những đổi thay căn bản và toàn diện. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường. Kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

 

da bac

Khen thưởng các tập thể cá nhân trong xây dựng nông thôn mới huyện Đà Bắc

Năm 2020, huyện Đà Bắc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung nguồn lực phấn đấu thực hiện kế hoạch xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao), Bình quân chung tiêu chí toàn huyện là 13 tiêu chí/xã, giữ vững các tiêu chí đã đạt; mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới có từ 1-2 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 3-5 vườn mẫu. Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân huyện tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển công trình giao thông, trường học, thiết chế văn hóa. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, sản xuất mang tính hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên cơ sở đẩy mạnh ứng dựng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết ...; Rà soát bổ sung quy hoạch nông thôn mới đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát triển, nâng cao chất lượng công tác văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo; Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới./.

Bùi Tiến Đức - Phòng Kế hoạch Tổng hợp

bantincongtacdantoc

QUANLYHOSO

    TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: 47 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, cấp ngày: (09/7/2014) Chịu trách nhiệm chính: Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa bình 

Địa chỉ: số 572 - đường Trần Hưng Đạo - phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.  
ĐT: 02183.895.976  Email: bandantoc@hoabinh.gov.vn    Fax: 02183.895.547

Ghi rõ nguồn trang thông tin điện tử Ban Dân tộc (bandantoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.